Hoge Bloeddruk

Hoge Bloeddruk

Bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. Het hart pompt constant bloed door de aders. Bij elke hartslag varieert de bloeddruk tussen een maximum (systolische) en een minimum (diastolische) druk. Daarnaast varieert het bloeddrukniveau gedurende de dag. Bijvoorbeeld ’s nachts is de bloeddruk relatief laag. Bij het opstaan loopt de bloeddruk op om in de loop van de dag weer wat te dalen. Aan het einde van de dag stijgt de bloeddruk weer. Dat is globaal het ‘dagritme’ van de bloeddruk.Het gaat bij de bloeddruk altijd om twee waarden: de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk is de druk waarmee het bloed in de bloedvaten wordt gepompt door het hart. De onderdruk is de druk in de bloedvaten als het hart zich ontspant en weer vult met bloed. Als er sprake is van hoge bloeddruk zijn meestal zowel de bovendruk als de onderdruk verhoogd. Het kan echter voorkomen dat alleen de bovendruk of alleen de onderdruk te hoog is. Een verhoogde bovendruk is vooral risicovol voor de grote bloedvaten. Een verhoogde onderdruk is vooral risicovol voor de kleine bloedvaten.

 

Het hart heeft een pompfunctie. Deze bestaat uit de samentrekkende spieren van het hart en de hartkleppen. Het bloed dat uit de longen terugvloeit naar het hart komt terecht in de linkerboezem. Dit bloed bevat veel zuurstof en stroomt vandaar langs de klep naar de linkerkamer die een dikkere gespierde wand heeft. Door samentrekking van de linkerkamerwand wordt het bloed uit het hart weggepompt via de aortaklep (is de hartklep die tijdens de onderdruk, voorkomt dat er bloed uit de aorta, terugstroomt naar het hart) naar de aorta (grote lichaamsslagaderdie loopt vanaf de aortaklep, die de begrenzing vormt met de linkerkamer van het hart, langs de wervelkolom naar de buik).

Na een circuit door het lichaam te hebben gemaakt komt het nu zuurstofarme bloed in de rechterboezem terug. Daar gaat het langs de klep naar de rechterkamer en wordt bij de volgende contractie van het hart weer langs een klep naar de longslagader geperst waarna het in de longen kooldioxide (CO2) (zuurstofarm bloed) afstaat en weer verzadigd wordt met zuurstof (O2) (zuurstofrijk bloed) . Het wegpompen van het bloed is een actief proces, de hartspier trekt zich samen (bovendruk). Na deze druk volgen de ontspanning en rustfase (waarin de spiercellen zich opnieuw 'opladen' voor de volgende contractie), de onderdruk. Tijdens deze druk vullen de boezems en kamers zich weer met bloed. Dit is voor het grootste gedeelte een passief proces. Pas aan het eind van de onderdruk, als de boezems zich samentrekken wordt nog meer bloed de kamers ingeperst. Hierdoor komen deze een beetje onder spanning te staan, waardoor de samentrekking van de kamers extra krachtig wordt. De onderdruk duurt ongeveer twee maal zo lang als de bovendruk.

 

Het hart pompt in rust bij een volwassene ongeveer 5 liter bloed per minuut rond; bij inspanning kan dit ongeveer vervijfvoudigd worden, afhankelijk van trainingstoestand en leeftijd.

 

Hartfrequentie

Een normale hartslag heeft bij volwassenen in rust ongeveer een frequentie tussen 60 tot 80 slagen per minuut. Getrainde sporters in rust kunnen hier behoorlijk onder zitten (45/min) en bij inspanning, angst of stress kan de hartslag wel tot boven de 200/min oplopen. Een vuistregel voor de maximaal haalbare normale hartslag is (220 minus de leeftijd in jaren). De hartslag is dynamisch en past zich snel aan de behoeften van het lichaam aan. Als het hart niet op een normale manier klopt, gegeven de omstandigheden, namelijk te snel, te langzaam, of te onregelmatig, spreken we van een ritmestoornis.

Hoge bloeddruk stadium
Bloeddruk stadium Bovendruk (mm Hg) Onderdruk (mm Hg)
Normaal < 120 <80
Pre-hypertensie 120-139 80-90
Hypertensie (stadium 2) 140-159 90-99+
Hypertensie (stadium 2) 160+ 100+

Bij een hoge bloeddruk zal er meer druk komen te staan op je bloedvaten. Hierdoor kunnen op termijn de wanden van de bloedvaten beschadigd raken. Dit proces begint vaak eerst in de kleinere vaatjes van het lichaam die bijvoorbeeld voor komen in de nieren of de ogen. Als de vaten beschadigd raken en vernauwen wordt het moeilijker voor het hart om bloed door de vaten te pompen. Het hart krijgt dan meer te verduren, en dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het hart. Een verhoogde bloeddruk geeft daarom op de langere termijn dan een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.Bronnen

BMI Calculator

Lengte in cm:
Gewicht in kg:


Uw BMI is: ?
Resultaat:

Calorie Calculator

Energiebehoefte Calculator